Tag Archives: Availability

Kiến trúc của SQL Server Khả dụng cao và Phục hồi sau thảm họa

  Một trong những trách nhiệm chính của DBA hoặc bất kỳ người dùng nào triển khai SQL Server là đảm bảo rằng tất cả các phiên bản và cơ sở dữ liệu máy chủ quan trọng có nhiệm vụ luôn sẵn sàng khi cần thiết cho hoạt động kinh doanh liên tục. Ngoài ra, […]

Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật trang không thể hoạt động bình thường![ ? ]